Słowo

αυτους

(1 - 20) z 336

znaleziono łącznie 2104 razy w 1737 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 352 razy w 336 wersetach, w Septuagincie 1750 razy w 1399 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady