Słowo

αυτω

(1 - 20) z 809

znaleziono łącznie 2432 razy w 2206 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 889 razy w 809 wersetach, w Septuagincie 1540 razy w 1394 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady