Słowo

αυτων

(1 - 20) z 515

znaleziono łącznie 4528 razy w 3213 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 594 razy w 515 wersetach, w Septuagincie 3932 razy w 2696 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady