Słowo

αφ

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 162 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 119 razy w 107 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady