Słowo

αφεθησεται

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 29 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady