Słowo

αφες

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 23 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 6 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady