Słowo

αφετε

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 16 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady