Słowo

αφηκεν

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady