Słowo

βαλειν

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 13 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady