Słowo

βασιλεα

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 480 razy w 415 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 465 razy w 401 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady