Słowo

βασιλεια

(1 - 20) z 70

znaleziono łącznie 172 razy w 156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 75 razy w 70 wersetach, w Septuagincie 96 razy w 85 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady