Słowo

βασιλειαν

(1 - 20) z 60

znaleziono łącznie 121 razy w 120 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 60 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 58 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady