Słowo

βασιλειας

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 137 razy w 132 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 111 razy w 106 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady