Słowo

βασιλεις

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 174 razy w 162 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 156 razy w 145 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady