Słowo

βασιλευς

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 931 razy w 841 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 880 razy w 794 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady