Słowo

βιβλιον

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 74 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady