Słowo

βλεπει

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady