Słowo

βλεπειν

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady