Słowo

βλεπετε

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 35 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady