Słowo

βρωσεως

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 7 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady