Słowo

γαλιλαιαν

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady