Słowo

γαλιλαιας

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady