Słowo

γαμου

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 4 razy w 4 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady