Słowo

γε

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 161 razy w 146 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 149 razy w 134 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady