Słowo

γεγονεν

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 78 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 41 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady