Słowo

γενεα

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 53 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady