Słowo

γενεας

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 79 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 65 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady