Słowo

γενεσθαι

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 71 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady