Słowo

γενηθητω

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 34 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 23 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady