Słowo

γενηται

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 150 razy w 142 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 104 razy w 97 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady