Słowo

γενομενος

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady