Słowo

γη

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 794 razy w 726 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 752 razy w 686 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady