Słowo

γην

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 969 razy w 898 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 78 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 890 razy w 820 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady