Słowo

γης

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 1197 razy w 1112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 133 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 1062 razy w 989 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady