Słowo

γινεσθε

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 38 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady