Słowo

γινεται

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 56 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 28 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady