Słowo

γλωσσαις

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady