Słowo

γνωσεως

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady