Słowo

γνωσιν

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 33 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady