Słowo

γνωστον

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 17 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady