Słowo

γραμματεις

(1 - 20) z 44

znaleziono łącznie 65 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady