Słowo

γραμματευς

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady