Słowo

γραψον

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 24 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady