Słowo

γυναικα

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 272 razy w 250 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 217 razy w 198 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady