Słowo

γυναικες

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 100 razy w 93 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 85 razy w 78 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady