Słowo

γυναικος

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 124 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 101 razy w 98 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady