Słowo

γυνη

(1 - 20) z 73

znaleziono łącznie 281 razy w 270 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 73 wersetach, w Septuagincie 207 razy w 197 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady