Słowo

δ

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 55 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 24 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady