Słowo

δαιμονια

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 35 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady