Słowo

δανιηλ

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 81 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 72 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady